İnsanların birbirlerine duygularını, düşüncelerini, fikirlerini iletmesidir iletişim. İletişim, insanlar arasında gerçekleşen duygu, düşünce ve bilgi alış verişi, bilgi transferidir.
Sözel iletişim konuşma yoluyla gerçekleşir.

Fakat sessiz iletişim de mümkündür. Söz gelimi aynı durakta bekleyen iki kişi birbirleriyle hiç konuşmuyorlarsa bile birbirleriyle sessiz bir iletişim halindedirler. Karşımızda insanın bizde uyandırdığı his, o kişiyle bir iletişimimiz olduğunu gösterir. Karşımızdaki kişi düşünmüyor ve konuşmuyor olsa bile biz algılarımızda o kişi hakkında bazı yargılara kapılmışızdır ve bu bizim tek yönlü sessiz bir iletişim gerçekleştirdiğimizin bir ifadesidir. Gülümseme, suskunluk, ağlama gibi ifadeler bir iletişim şeklidir.

Müzik, resim, kitap, gazete, sinema, heykel ve mimariyle insanlara bir şey iletilir. iletişim sağlanabilir. Gerçek bir iletişimin gerçekleşmediği durumlarda insanlar yalnızlığa gömülür, sorunların içinde kaybolur. Gerçek bir iletişim kurmayan-kuramayan yani aslında gerçekten konuşmayan insan zamanla konuşmasını bile unutur.

Güven her kapının anahtarıdır. İyi bir iletişimin de anahtarı güvendir. İletişim kurarken karşı tarafa güven vermek aslında etkili bir iletişimde ilk adımdır.Bizim işimizde iletişim birinci plandadır.Karşımızdaki insanı dikkatlice dinlersek ihtiyaçlarının ne olduğunu tespit edebilir,kendimizi işimizi doğru bir şekilde anlatırsak kalıcı ve işini iyi yapan ekip arkadaşlarımızı buluruz.

pierecardin.net

 

Bir Cevap Yazın